ÖZEL SEKTÖR POLİTİKA ÇÖZÜMLERİ

Yeni Risk Alanları ve Jeopolitik Krizler…

ANA SAYFA   /   ÖZEL SEKTÖR

YOL HARİTASINI ÇİZMEK VE RİSKLERİ SINIRLAMAK

İçinden geçmekte olduğumuz küresel siyasal türbülans özel sektörün karar alma süreçlerini doğrudan etkilemektedir. 20. yüzyılın ikinci yarısından bu yana oluşan iş yapma ve yatırım ortamı alışkanlıkları büyük ölçüde yeni risklerle karşı karşıyadır.

Özel sektörün yeni risk alanlarıyla nasıl muhatap olacağı ve jeopolitik krizlerin etkilerini nasıl yöneteceği önemli bir analiz birimi olarak kabul edilmektedir. 21. yüzyılın ilk yıllarından itibaren küresel siyasal türbülansın önemli bir merkezi, Avrasya’nın kesişme noktası Türkiye ve çevresi oldu. Bu bölgede ortaya çıkan krizler Avrupa üzerinden Batı’ya, Ortadoğu üzerinden Doğu’ya kolaylıkla iletilmektedir.

Avrasya bölgesinde özellikle de Türkiye’de faaliyet gösteren özel sektörün kriz dönemlerinde ‘yol haritasını çizmek ve riskleri sınırlamak’ için bölgesel analizlere sahip olması önemli bir kazanım olacaktır.

PANORAMATR yetkin kadrosu ile bu rehberliği size özel bir şekilde sunmaktadır.